آفر تخصصی تور


» بخشش درروند کسب ثروت

بخشش درروند کسب ثروت

آیا تاکنون به این سوال فکر کردید چرا باید ما بخشش کنیم؟

یا بهتر بپرسیم چرا در تمام ایادین نامبره باید 10% درآمد خود را در راه خداببخشید؟


در اینجا با دلیل منطقی این مورد را ذکر میکنم و در اخر نتیجه گیری میکنید به اهمیت این موضوع


جهان هستی درای قوانین خاص خود می باشد بعناون مثال جو کره زمین وجود داشته چه ما درک کنیم چه درک نکنیم این کره زمین جاذبه دارد.

این جزو یکی از قوانین هستی است در اینجا باید ذکر کرد که جهان هستی پر از قوانین های مختلف است از جمله قانون بخشش .

تا زمانی که ما 10 ذرصد از حقوق خود را در راه خداوند بدهیدم این عملکرد ما در قوانین هستی اثر میگذرد و رفع نیاز یه نیازمندی را رفع میکند و بخشش حس خوب به انسان ها میدهد و چون این حس خوب پخش می شود چه آن شخص که میبخشئد یا آن شخص که دریافت میکند هر دذو حس خوبی به دست می اورند این حس خوب در جهان منتشر می شودو در نهایت عملکرد ان نبه ما باز میگردد.

این قوانین ذکر شده مورد اثبات است و برای ازمایش هم شده امتحان کنید تا اطمینان حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است اشخاصی که این 10 درصد را نمی پردازند بنا بر هر دلیلی،این سهم طبیعت است این سهم را از همان اشخاص به طریق های دیگر میگیرد چه در ضرر چه در فروش پایین یا سلامتی وغیره این اتفاق رخ خواهد داد.


پس دلیلی وجود داشته که این قضیه اعم از خنس و ذکات در دین جهانی اسلام ذکر شده و حتی د رانجیل مسیحیت هم ذکر شده که 10/1 پرداخت کنید به کلیسا.

تمامی موارد ذکر شده با دلیل و اسناد وجود دارد.


این اتفاق که بخشش 10% که رخ دهد خواه نا خواه زندگی انسان را بهتر میکند و جو بهتری را ایجاد میکند.

این موردذ کاملا شفاش است که تمام عملکردهای انسان ها بر روی کره زمین و جهان هستی و جو موجود بین انسان رخ میهدو و هیچ عملی بدون عکس العمل نخواهد بود ممکن است در دراز مدت نشان دهد اما در اخر اتر خواهد کرد.

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  تهران وکیل   |   گردشگری ارم بلاگ   |   مشاور ایرانی در لندن   |   فروش تجهیزات ویپ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


آفر تخصصی تور آفر تخصصی تور مشاهده